AVG

Privacy statement Speel-o-theek Eemland.


Hier vind je de privacyverklaring van Speel-o-theek Eemland, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer K.v.K 41188108. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Beeldmateriaal

Al het door ons verkregen beeldmateriaal in en rondom de Speel-o-theek, blijft in ons bezit. Wij Verstrekken geen beeldmateriaal aan derderen. Wij zullen het uitsluitend gebruiken voor de PR doeleinden van onze organisatie, te denken aan, Social media, folders en website.


Mocht je bezwaar hebben, dan kan je dit doorgeven aan Loes Marquenie. Pr@soteemland.nl uiteraard zullen wij dan het beeldmateriaal verwijderen.

Inzagerecht persoonsgegevens:

Speel-o-theek Eemland houdt zich aan de AVG, op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen, je kunt contact opnemen met ons via info@soteemland.nl voor: meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken; vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens.

Mochten er nog andere vragen zijn met betrekking tot privacy neem contact met ons op.