Spelregels

Reglement

Algemene bepalingen:

Speel-o-theek Eemland is een organisatie die speelgoed uitleent, in eerste instantie voor de doelgroep. Dat zijn kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of sociale beperking. Daarnaast wordt er ook speelgoed uitgeleend aan gezinnen met kinderen zónder lichamelijke en/of verstandelijke beperking en aan groepsleners, onder die laatsten worden begrepen instellingen voor aangepast onderwijs, reguliere basisscholen en medische of paramedische praktijken.


Dit reglement wordt bij inschrijving als lid van de Speel-o-theek ter beschikking gesteld. Inschrijving houdt in dat het lid instemt met en zich houdt aan de bepalingen van dit reglement.


De Speel-o-theek is gevestigd in Amersfoort:

Stichting Speel-o-theek Eemland

Liendertseweg 64A

3814PL Amersfoort

Tel.: 06-42888958

info@soteemland.nl

www.soteemland.nl

Klik hier om ons te e-mailen.


Er wordt uitsluitend speelgoed uitgeleend aan leden van de Speel-o-theek. Kijk voor de actuele openingstijden op de website.


De Speel-o-theek kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële of niet-materiële schade, zoals lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het gebruik van het geleende speelgoed of als gevolg van het betreden van de ruimte waarin de Speel-o-theek gehuisvest is.


De leden dienen adreswijzigingen, naamswijzigingen, gewijzigde telefoonnummers, etc. zo spoedig mogelijk door te geven.

De Speel-o-theek verwacht dat een lener het speelgoed schoon en compleet terugbrengt (inclusief eventuele verpakkingsmaterialen, afdekplaten, batterijen, enz.).

Lidmaatschaps-- en uitleenbepalingen

Abonnementen

Het abonnement loopt vanaf de dag van inschrijving tot de schriftelijke opzegging. Het contract geldt voor minimaal één jaar, daarna is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van een maand.


De Speel-o-theek kent vier soorten abonnementen:


Gezinsabonnement

Maximaal 4 stuks speelgoed voor een periode van 3 weken.


Gezinsabonnement doelgroep (gezinnen met kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking):

Maximaal 6 stuks speelgoed voor een periode van 3 weken.


Groepsabonnement (instellingen voor aangepast onderwijs, reguliere basisscholen en medische of paramedische praktijken):

Maximaal 12 stuks speelgoed voor een periode van 6 weken.


Abonnement voor vrijwilligers (gratis!)

Maximaal 4 stuks speelgoed voor een periode van 3 weken.


Verlengen

De leentermijn van het speelgoed kan eenmalig met maximaal 3 weken (zonder bijkomende kosten) worden verlengd. Dit geldt voor alle abonnementen. Een gewenste verlenging kan via Aura library, telefonisch of per e-mail worden doorgegeven.


Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Speel-o-theek kan uitsluitend schriftelijk opgezegd worden. Dit kan alleen per de (automatische) verlengingsdatum. Eerder opzeggen kan, maar om administratieve redenen wordt deze opzegging pas ge-effectueerd per de eerstvolgende verlengingsdatum.

Boete- vermissing- en schadebepalingen

Te laat inleveren

Wanneer het geleende materiaal te laat ingeleverd wordt, geldt er een boete per week per stuk speelgoed. Als de terugbreng datum van een bepaald artikel in een vakantie valt wordt er geen boete gerekend. Verwacht wordt dat het dan zo snel mogelijk na de vakantie teruggebracht wordt.

Drie weken na het verstrijken van de uitleen- en verlengingstermijn wordt er een herinnering verstuurd en eventueel telefonisch contact opgenomen. Als ondanks deze acties het speelgoed niet teruggebracht wordt, wordt er een rekening verstuurd om het verlies van het speelgoed te compenseren.


Vermissing of schade van (een onderdeel) van het speelgoed moet altijd zo snel mogelijk gemeld worden. Een van de medewerkers zal dan, eventueel in overleg met de coördinator, bepalen hoe dit financieel gecompenseerd zal worden.


Zelf reparaties aan materiaal uitvoeren is niet toegestaan; mogelijk zit er nog garantie op het speelgoed en komt dat na uw reparatie te vervallen. Binnen ons team hebben wij een ervaren speelgoed reparateur, die het speelgoed repareert volgens de veiligheidseisen die aan speelgoed gesteld worden.


Met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen de bepalingen van het vorige reglement. In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Lever het speelmateriaal schoon en geteld in.